Служба у резерві


 

Кагарлицький РВК: служба у резерві

 

 Кагарлик військкомат: служба в резерві  Кагарлик РВК: резервісти

 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ У РЕЗЕРВІ

Резервісти Збройних Сил України — це громадяни України, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України та інших військових формуваннях на підставі контракту у добровільному порядку.

Резервісти проходять службу шляхом залучення на навчальні збори у військових частинах під час практичних заходів бойової підготовки.

Основним завданням військового резерву є підвищення та підтримання військової навченості громадян з метою виконання завдань по захисту держави на професійному рівні.

Громадяни України, незалежно від статі та віросповідання, можуть виконувати військовий обов’язок шляхом проходження у добровільному порядку служби у військовому резерві.

Службу у військовому резерві проходять громадяни України, придатні до військової служби за станом здоров’я, які не досягли граничного віку перебування у запасі здатні з урахуванням місця проживання (перебування), професійних і моральних якостей до проходження служби у військовому резерві.

Чоловіки та жінки, які не проходили військову службу, також можуть проходити службу у військовому резерві. Резервістами вони стають одразу після укладення контракту на проходження служби у військовому резерві.

Громадяни, які проходять службу у військовому резерві, не підлягають призову на строкову військову службу.

Вивчення кандидатів у резервісти здійснюється шляхом:

 • вивчення особистих якостей, установлення рівня їх освіти та професійної придатності;
 • організації медичного огляду;
 • перевірки фізичної підготовки;
 • проведення заходів професійно-психологічного тестування та відбору.

Вікові обмеження для солдат та офіцерів резерву

Громадяни України мають такі вікові обмеження щодо набуття статусу кандидата в резервісти та проходження служби в резерві:

 • рядовий склад — до 60 років;
 • сержантський, старшинський склад — до 60 років;
 • особи молодшого офіцерського складу — до 60 років;
 • особи старшого офіцерського складу у військових званнях майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) — до 60 років;
 • полковник (капітан 1 рангу) — до 60 років.

Резервіст проходить службу у військовому резерві на підставі контракту, який укладає з державою в особі командира військової частини.

Перший контракт з резервістами укладається строком на 3-5 років.

Після закінчення строку дії першого контракту строк служби у військовому резерві може бути щоразу продовжений на 3-5 років до досягнення громадянином граничного віку перебування у військовому резерві.

Обладнання та екіпіровка резервістів

Військова форма одягу, предмети особистої екіпіровки резервістів аналогічні передбаченим для військовослужбовців.

Підготовка резервістів

Резервіст проходить підготовку у своєму підрозділі на посаді згідно з контрактом та залучається до участі в усіх найбільш значущих заходах бойової підготовки (бойові стрільби, тактичні навчання і т. ін.). При цьому терміни проведення зборів командир військової частини заздалегідь узгоджує з резервістом та його роботодавцем.

Відмінності від військовозобов’язаних

Резервіст проходить службу в резерві у добровільному порядку на підставі укладеного з ним контракту.

Резервістам щорічно виплачується грошова винагорода у відповідності із військовим званням за результатами виконання програми підготовки. Також резервістам відшкодовують компенсацію за проїзд до місця проходження зборів та у зворотному напрямку і здійснюють виплату добових (відповідно до військових звань).

Роботодавець резервіста отримує компенсацію заробітної плати виплачену резервісту, за час, який відсутній працівник на робочому місці.

Керівництвом країни, Міністерства оборони України та генерального штабу Збройних Сил України постійно проводиться робота щодо підвищення мотивації громадян до проходження служби у військовому резерві. У 2013 році збільшено в 1,6 рази грошова винагорода резервістам, які протягом року пройшли збори (від 1600 до 3100 грн.), у 2014 році резервістам встановлено нову грошову виплату за період виконання обов’язків служби у військовому резерві (із розрахунку двох мінімальних заробітних плат на місяць — до 2400 грн). Під час проходження служби резервісту гарантується відповідні соціальні гарантії, можливість кар’єрного зростання по службі і отримання чергових військових звань. Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу”, впорядковано грошові виплати резервістам за період виконання служби у військовому резерві (із розрахунку двох мінімальний зарплат на місяць).

Служба в резерві це майже єдина можливість одночасно будувати цивільну та військову кар’єру.

Резервісту гарантується збереження робочого місця на весь період виконання обов’язків служби у військовому резерві.

З питань проходження служби Ви можете звернутися до Кагарлицького військкомату.

Якщо Ви справжній патріот, бажаєте завжди бути готовим до захисту Батьківщини і шукаєте адреналіну, екстриму та нових вражень, варто зважити: можливо служба у резерві українського війська саме для Вас?


ІСНУЮЧА СИСТЕМА ПРИВІЛЕЇВ ТА ПІЛЬГ

Резервіст забезпечується безкоштовно:

 • військовою формою одягу з передбаченими для військовослужбовців знаками розрізнення, що свідчать про їх належність до резервістів;
 • харчуванням та проживанням у військових частинах під час виконання обов’язків служби у військовому резерві;
 • медичним обслуговуванням у закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України під час виконання обов’язків служби у військовому резерві.

Резервісту компенсується:

 • середньомісячна заробітна плата за той час, що він перебував у військовій частині під час виконання ним обов’язків служби у військовому резерві;
 • вартість проїзду до військової частини та в зворотному напрямку.

Резервісту виплачується:

 • грошова винагорода в кінці року, розмір якої залежить від військового звання;
 • грошова виплата із розрахунку до двох мінімальних заробітних плат на місяць за рахунок коштів передбачених у Державному бюджеті України;
 • якщо він тимчасово не працює та перебуває на обліку в Державному центрі зайнятості — мінімальна заробітна платня за весь період перебування у військовій частині;
 • добові за кожен день перебування у військовій частині;
 • впорядковано грошові виплати резервістам за період виконання служби у військовому резерві (із розрахунку двох мінімальний зарплат на місяць).

Резервісту гарантується:

 • збереження місця роботи, а також займаної посади та середньої заробітної плати на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування і форм власності.

Резервіст має можливість:

 • отримати відстрочку від призову на строкову військову службу (для громадян призовного віку);
 • звільнитись від призову на строкову військову службу коли виконає обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів;
 • просуватися по службі;
 • отримувати чергові військові звання;
 • підвищувати кваліфікацію, отримати нову військово-облікову спеціальність;
 • під час виконання обов’язків служби у військовому резерві користуватись всім переліком соціальних гарантій та пільг, якими користуються військовослужбовці.

Лише 8 кроків щоб стати резервістом

1.ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ У ВІЙСЬКОВОМУ РЕЗЕРВІ

Проходження служби у військовому резерві полягає у виконанні резервістами обов’язків відповідно до завдань, покладених на військові частини, в яких вони проходять службу у військовому резерві. Громадяни, які не проходили військову службу, також можуть проходити службу у військовому резерві. Резервістами вони стають одразу після укладання контракту на проходження служби у військовому резерві.

2.ЗНАЙТИ НЕОБХІДНУ ІНФОРМАЦІЮ

у військових частинах, військовому комісаріаті; на інтернет сторінках Міністерства оборони України, на сторінках служби в резерві в соціальних мережах Інтернету: В Контакте  та Facebook , You Tube.

Обрати військову частину, посаду та спеціальність для проходження служби у військовому резерві.

3.ЗІБРАТИ НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

Подти заяву до командира військової частини.

У заяві вказати:

 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • дату народження;
 • місце народження;
 • місце реєстрації та фактичного проживання;
 • бажану посаду на службі у військовому резерві;
 • освіту та професію;
 • військово-облікову спеціальність (при наявності).

Разом із заявою надати: 

 • кольорові фотокартки розміром 9×12 см та 3×4см;
 • паспорт громадянина України;
 • військовий квіток (при наявності);
 • автобіографію, написану власноруч;
 • оригінали документів про освіту.

Командир військової частини має 3 доби для вивчення документів та прийняття рішення.

4.ПРОЙТИ МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД ТА ДОДАТИ ВИСНОВОК ВІЙСЬКОВО-ЛІКАРСЬКОЇ КОМІСІЇ ДО ПАКЕТА ДОКУМЕНТІВ

Отримти у військовій частині картку обстеження та медичного огляду за формою, встановленою положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, при цьому фотокартка має бути засвідчена гербовою печаткою військової частини.

Для проходження медичної комісії вас буде направлено до військового комісаріату. Військовий комісар організує проведення медичного огляду військово-медичною комісією військового комісаріату, як правило, під час проведення медичних оглядів призовників. В період між призовами можна пройти гарнізонну або госпітальну ВЛК за місцем дислокації військової частини.

5.ПРОЙТИ ПЕРЕВІРКУ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ

Перевірка фізичної підготовки проводиться при військовій частині з урахуванням вимог спеціальності,яку ти обрав. Тобі мають повідомити показані тобою результати.

Нормативи з фізичної підготовки тут.

6.ПРОЙТИ ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ТЕСТУВАННЯ

Професійно-психологічне тестування проводиться офіцерами відділів (відділень) виховної роботи (психологами) військових частин у повному обсязі за існуючими методиками у порядку, визначеному Міністерством оборони України. Підсумок тестування не розголошується.

7.НАДАТИ НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДО ПІДРОЗДІЛУ ПО РОБОТІ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ОСОБОВОЇ СПРАВИ

До особової справи резервістів входять такі документи:

 • заява про бажання добровільно вступити на службу у військовому резерві;
 • копії 1,2,10 сторінок паспорта громадянина України та сторінки з відміткою про реєстрацію;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • автобіографія написана власноруч та у друкованому вигляді;
 • копії документів про народження, освіту, сімейний стан та народження дітей;
 • характеристика з місця роботи, навчання (для працюючих або тих, хто навчається);
 • довідка про трудову діяльність (копія трудової книжки);
 • картка професійного відбору та результати тестування кандидата;
 • відомість результатів перевірки з фізичної підготовки;
 • висновок військо во-лікарської комісії щодо придатності за станом здоров’я до проходження служби у військовому резерві за обраною спеціальністю;
 • довідка про групу крові та резус-фактор.

8.ПІДПИСАТИ КОНТРАКТ

За результатами вивчення кандидатів, які виявили бажання проходити службу у військовому резерві, командиром військової частини приймається рішення про укладання контракту.

Зверніть увагу, що вивчення кандидатів у резервісти здійснюється командирами військових частин за документами особової справи.При потребі командир військової частини може провести особисту співбесіду.

Зазвичай вивчення кандидата здійснюється наступним чином:

 • вивчення особистих якостей, встановлення рівня їх освіти та професійної придатності;
 • організації медичного огляду;
 • перевірки рівня фізичної підготовки;
 • проведення заходів професійно психологічного тестування та відбору.

Законодавча база

Про оборону
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1932-12

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3543-12

Про військовий обов’язок і військову службу
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2232-12

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2011-12

Кодекс України про адміністративні правопорушення
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

Постанови КМУ:

Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1644-2006-п

Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/426-2002-п

Про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1444-2004-п

Про затвердження структури військового резерву людських ресурсів
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/607-2014-%D0%BF

Про затвердження Положення про військові комісаріати
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/389-2013-%D0%BF

Про затвердження Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/377-94-%D0%BF

Указ Президента України
Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/618/2012/paran15#n15

Накази МОУ

Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08

Про затвердження Інструкції про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0269-07

Про затвердження Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0308-11

Про затвердження Інструкції з організації і проведення навчальних зборів з військовозобов’язаними у військових частинах і установах Збройних Сил України
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1162-09

Корисна інформація для роботодавця

1. Виклики і загрози ХХІ століття змінюють загальносвітові тенденції військового будівництва та вимагають утримання в мирний час у постійній готовності до застосування невеликих, боєготових і мобільних Збройних Сил зі збереженням і посиленням мобілізаційних спроможностей.

Визначені військові частини повинні бути у максимально короткі терміни готові до виконання завдань за призначенням у повному обсязі.

Предметом особливої уваги стають на сьогодні забезпечення престижності військової служби, патріотичне виховання громадян України, насамперед молоді. Для досягнення запланованих результатів необхідно мати безперервний зв’язок цивільного суспільства зі Збройними Силами.

Резервісти наразі і є тією з’єднувальною ланкою між Збройними Силами і цивільною частиною суспільства. Вони роблять внесок у справу збереження мотивації до збройного захисту Батьківщини і поглиблюють усвідомлення взаємозв’язку між військовими та цивільним суспільством.

Служба у військовому резерві Збройних Сил на сьогодні є тією складовою, яка надає Збройним Силам можливість у стислий час привести себе в готовність та найбільш ефективно виконувати визначені перед ними завдання.

2. Сьогодні на добровільній основі службу у військовому резерві Збройних Сил України проходять близько 2000 громадян України, у більшості своїй чоловіки віком від 20 до 35 років. Більш 500 з них мають офіцерські звання.

Генеральним штабом Збройних Сил України передбачається поетапне збільшення чисельності резервістів Збройних Сил України до кінця 2017 року до 8000 осіб.

3. Громадяни України, незалежно від статі та віросповідання, можуть виконувати військовий обов’язок шляхом проходження у добровільному порядку служби у військовому резерві.

Службу у військовому резерві проходять громадяни України, придатні до військової служби за станом здоров’я, які не досягли граничного віку перебування у військовому резерві (50 років для рядового складу, сержантського, старшинського складу, 55 років — для молодшого офіцерського складу, та 60 років — для старшого офіцерського складу), здатні з урахуванням місця проживання (перебування), професійних і моральних якостей до проходження служби у ньому.

4. Резервіст може бути залучений на заходи підготовки у складі свого підрозділу до 5 разів на рік терміном до 15 діб. Загальна тривалість підготовки резервіста впродовж року не має перевищувати 30 діб.

З метою кар’єрного росту (призначення на вищі посади, оволодіння новою військовою спеціальністю) за рішенням командира частини резервісти можуть направлятися на навчання до навчальних центрів (військових навчальних закладів) відповідного виду Збройних Сил.

5. На сьогодні право громадянина України добровільно служити у військовому резерві закріплено низкою законодавчих актів України.

Вимоги цих законодавчих актів забороняють державним або приватним особам обмежувати права людини, у тому числі забороняти або перешкоджати громадянам України у добровільному порядку проходити службу у військовому резерві, звільняти резервістів під час виконання ними обов’язків, пов’язаних із проходженням цієї служби, з займаних на підприємствах, в установах та організаціях посад, зменшувати їм заробітну плату та перешкоджати своєчасному їх направленню до органів військового управління, військових частин.

Водночас на законодавчому рівні визначено право роботодавців на:

 • інформування про наміри їх працівників проходити службу у військовому резерві;
 • інформування про строки і терміни, коли впродовж року їх працівники будуть проходити службу у військовому резерві;
 • відшкодування за рахунок держави коштів, витрачених на виплату резервістам заробітної плати за час відсутності останніх на робочому місці у зв’язку з виконанням обов’язків, пов’язаних із проходженням служби у військовому резерві.

6. Виплата середнього заробітку резервістам за час виконання ними обов’язків, пов’язаних з проходженням служби у військовому резерві, проводиться підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, в яких працюють резервісти, з наступним відшкодуванням цих витрат військовими комісаріатами, в яких резервісти перебувають на обліку, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на утримання Міністерства оборони України.

Для одержання компенсації за виплачену резервістам заробітну плату, необхідно надати до військового комісаріату рахунки та відомості на виплату заробітної платні, нарахованої резервістам за період їх відсутності на основному робочому місці у зв’язку з виконанням обов’язків служби у військовому резерві.

7. Кожний керівник підприємства, установи та організації, незалежно від форм власності, в яких працюють резервісти, має право звернутися за підтримкою або необхідними роз’ясненнями з питань, пов’язаних з проходженням їх працівниками служби у військовому резерві у найближчі військові частини, військові комісаріати (розташованих у твоєму районі); переглянути в Інтернет сторінках Міністерства оборони України, на сторінках служби в резерві в соціальних мережах Інтернету: «В Контакте» (www.vk.com/rezervist_ua) та “Facebook«(www.facebook.com/rezervist.ua ), You Tube, за телефоном 0(44) 454 43 34.

За допомогою цих сайтів кожний може отримати необхідну інформацію стосовно служби у військовому резерві Збройних Сил України, у тому числі в режимі реального часу поставити свої запитання особам, відповідальним за впровадження служби у військовому резерві у Міністерстві оборони, Генеральному штабі, органі військового управління, військовій частині та військовому комісаріаті.

8. На сьогодні Міністерством оборони та Генеральним штабом Збройних Сил України проводиться відповідна робота щодо внесення необхідних змін до законодавства України і відпрацювання нових законодавчих документів з питань, пов’язаних з проходженням громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України.

Результатом цієї роботи планується розв’язати низку проблемних питань, пов’язаних із впровадженням у Збройних Силах України служби у військовому резерві, особливо унормувати взаємовідносини, які виникли у так званому трикутнику «роботодавець — резервіст — військова частина».

9. Збройні Сили залишаються для своїх громадян відкритими та прозорими майже з усіх питань свого функціонування, у тому числі стосовно служби у військовому резерві Збройних Сил України.

Реалізація положень служби у військовому резерві — це ще один крок до побудови Збройних Сил нового зразка, здатних виконувати поставлені перед ними завдання, враховуючи реалії сьогодення.

Розбудова партнерських взаємовідносин Збройних Сил України з роботодавцями є запорукою загального успіху впровадження служби у військовому резерві.

Служба у військовому резерві Збройних Сил України надає можливість керівникам підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, в яких працюють резервісти, безкоштовно, за рахунок Збройних Сил, підвищувати професійну кваліфікацію своїх працівників під час зборів, а у деяких випадках здійснювати перепідготовку своїх працівників за рахунок Збройних Сил на інші більш необхідні підприємству спеціальності.

Сприяючи проходженню служби у військовому резерві Збройних Сил України своїми працівниками, ви отримуєте повагу суспільства та місцевої громади і берете посильну участь у забезпеченні незалежності та недоторканності нашої Батьківщини.

 Питання та відповіді

1. Чим була викликана необхідність впровадження служби у військовому резерві?

Впровадження служби у військовому резерві було викликано необхідністю:

 • гарантованого та оперативного доукомплектування військових частин постійної готовності підготовленими військовонавченими громадянами у мирний та воєнний час;
 • заміни старої системи примусового призову під час мобілізації до лав Збройних Сил, яка існувала з радянських часів, на нову, засновану на виключно добровільних та патріотичних принципах комплектування військових частин, яка супроводжується фінансовою, соціальною та правовою підтримкою громадян-резервістів на протязі всього часу проходження служби у військовому резерві.

2. Яка мета служби у військовому резерві?

Служба у військовому резерві запроваджується з метою планомірної підготовки резервістів для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань особовим складом у мирний та воєнний час шляхом набуття та підтримання на належному рівні вмінь і навичок за відповідною військово-обліковою спеціальністю.

3. Хто такі резервісти?

Резервісти — це особи (громадяни України), які в добровільному порядку проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний та воєнний час.

4. Яка категорія громадян має право проходити службу у військовому резерві ?

Громадяни України (крім тих, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації) в добровільному порядку можуть бути прийняті на службу у військовому резерві Збройних Сил України та інших військових формувань.

Службу у військовому резерві проходять громадяни України незалежно від статі, придатні до військової служби за станом здоров’я, професійними та моральними якостями, та які не досягли граничного віку перебування у запасі другого розряду (60 років — для рядового, сержантського, старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу, 65 років — для вищого офіцерського складу), а також проживають поблизу місця дислокації військової частини.

5. Якщо безробітний укладе контракт на проходження служби у військовому резерві, чи не втратить він статус безробітного?

Резервісти не належать до зайнятого населення в Україні і мають право відповідно до законодавства про зайнятість населення бути визнаними безробітними та зареєстрованими у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи.

6. Яка різниця між проходженням служби у військовому резерві та виконанням військового обов’язку в запасі ?

Резервісти, на відміну від військовозобов’язаних, проходять службу на добровільній основі. Вони свідомо вибирають військову справу, укладають контракт з державою та проходять планомірну підготовку.

Резервісти за успішне виконання програми підготовки на рік отримують грошову винагороду.

Резервісти прибувають до військової частини за викликом її командира протягом 24 годин. Строк прибуття військовозобов’язаних, призначених до військової частини по мобілізації, складає від 2 до 29 діб.

7. Чи є якийсь соціальний і правовий захист резервістів, призваних на збори, членів їх сімей?

Держава забезпечує соціальний і правовий захист резервістів, які виконують обов’язки служби у військовому резерві, призваних на навчальні та спеціальні збори, членів їх сімей, а також членів сімей резервістів, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час виконання службових обов’язків або постраждали у полоні в ході бойових дій (війни), в умовах надзвичайного стану.

Соціальний і правовий захист резервістів, які виконують обов’язки служби у військовому резерві, призваних на навчальні і спеціальні збори, та членів їх сімей здійснюється відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та інших нормативно-правових актів.

8. Які права відносно резервістів надані командирам?

Згідно з чинним законодавством командир військової частини уповноважений:

 • під час мобілізації призивати резервіста на військовому службу;

у мирний час залучати резервіста:

 • на навчальні збори під час проведення основних заходів підготовки підрозділів;
 • на спеціальні збори у разі прийняття Президентом України схваленого Верховною Радою України рішення про запровадження правового режиму надзвичайного стану.

9. Як здійснюється підготовка резервістів?

Резервісти щороку залучаються на навчальні збори, у зручну для них та їх роботодавців пору, під час активних практичних заходів підготовки (навчання, тренування, бойові стрільби) своїх підрозділів. Загальна тривалість підготовки резервістів до 30 діб на рік. За необхідності цей термін може бути збільшений до 3-х місяців.

10. Скільки і що отримує резервіст під час проходження служби у військовому резерві ?

Резервістам, які виконали програму підготовки, не вчиняли правопорушень, пов’язаних із проходженням служби у військовому резерві, виплачується одноразове грошове заохочення у таких розмірах, гривень на рік:

вищому офіцерському складу — 3100
старшому офіцерському складу — 2800
молодшому офіцерському складу — 2500

сержантському і старшинському складу:
прапорщикам, старшим прапорщикам, мічманам, старшим мічманам — 2200
молодшим сержантам, сержантам, старшим сержантам, старшинам, старшинам 2 статті, старшинам 1 статті, головним старшинам, головним корабельним старшинам — 1900
рядовому складу — 1600

Добові у таких розмірах, відсотків добових у разі службового відрядження:

вищому офіцерському складу — 50%
старшому офіцерському складу — 40%
молодшому офіцерському складу — 35%

сержантському і старшинському складу:
прапорщикам, старшим прапорщикам — 35%
мічманам, старшим мічманам молодшим сержантам, сержантам, старшим мічманам — 30%
сержантам, старшинам, старшинам 2 статті, старшинам 1 статті, головним старшинам, головним корабельним старшинам рядовому складу — 20%

За призваними на збори військовозобов’язаними на весь період зборів та резервістами на весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, зберігаються місце роботи, а також займана посада та середня заробітна плата на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування і форм власності.

Резервістам з числа непрацюючих на весь термін виконання ними обов’язків служби у військовому резерві, включаючи час проїзду до військової частини і назад, виплачується грошове забезпечення в розмірі мінімальної заробітної плати.

Резервістам на весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві здійснюються грошові виплати із розрахунку до двох мінімальних заробітних плат на місяць (норма Закону України набрала чинності 01.01.2015).

11. Якщо резервіст захворів під час виконання ним обов’язків служби у військовому резерві?

Якщо резервіст захворів під час виконання ним обов’язків служби у військовому резерві і продовжує хворіти після закінчення терміну виконання цих обов’язків, за ним зберігаються місце роботи і займана посада, а з дня закінчення терміну виконання цих обов’язків, у разі тимчасової непрацездатності, замість заробітної плати виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності відповідно до закону.