Служба за контрактом


 

  

 

кагарлик, контракт, армія, служба, контракт

Солдат-контрактник – це важлива ланка складного механізму обороноздатності країни, один з поршнів міцного двигуна, що турботливо піклується про забезпечення цілісності і недоторканості нашої мальовничої України.

Без сумніву, основною перевагою контрактної служби є те, що патріот свідомо робить вибір для свого майбутнього, робить свій внесок в захист Вітчизни. Але перевага ця – не єдина!

На сьогоднішній день створена і постійно вдосконалюється гнучка система соціального захисту військовослужбовців військової служби за контрактом – в наші нелегкі часи головна складова мотивації бійців служити.

Виконувати військовий обов’язок, показувати добрі результати з фізичної підготовленості, вправно володіти сучасною зброєю, прийомами рукопашного бою, користуватися всіма перевагами військового життя – ДРУЖЕ, ну що може бути більш романтичним?!

Кагарлицький районний військовий комісарат запрошує Патріотів до лав Збройних сил України, бажаючи проходити службу за контрактом.

 

На військову службу за контрактом приймаються громадяни України придатні до військової служби за станом здоров’я і відповідають установленим вимогам проходження військової служби:

 • військовослужбовці, які прослужили на строковій військовій службі не менше трьох місяців, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби, військовозобов’язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, віком від 18 до 40 років – на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу;
 • особи з повною загальною середньою освітою віком від 17 років до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби, військовослужбовці строкової військової служби, військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, та військовозобов’язані віком до 23 років, які мають повну загальну середню освіту та не мають військових звань офіцерського складу, у разі зарахування їх на перший та наступні курси навчання, а також особи віком до 25 років, які мають базову вищу освіту, в разі зарахування їх на випускний курс навчання – на військову службу (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;
 • військовослужбовці, які закінчили вищі військові навчальні заклади або військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів та яким присвоєно військове звання офіцерського складу, – на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;
 • прапорщики (старші прапорщики) та мічмани (старші мічмани), які мають повну вищу освіту, що відповідає профілю службової діяльності, – на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;
 • офіцери запасу, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі, – на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;
 • особи офіцерського складу, які перебувають на кадровій військовій службі, – на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;
 • особи офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, – на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу.

 

Загалом початок військової кар’єри на контрактній основі потребує всього кілька дій: 

 Крок 1:

Завітати до районного військового комісаріату та більш детально дізнайся про військову службу у Збройних Силах України. Можливо також відвідати військову частину та дізнатися про майбутню службу та обрану спеціальність. >ДЕТАЛЬНІШЕ

 Крок 2:

Надати документи для вивчення особистості. >ДЕТАЛЬНІШЕ

 Крок 3:

Пройти медичне обстеження, професійний та психологічний відбір.>ДЕТАЛЬНІШЕ

 Крок 4:

Підписати контракт, пройти курс навчання за обраною спеціальністю в військових навчальних центрах. >ДЕТАЛЬНІШЕ

 Крок 5:

Прибути до обраного місця служби, та почати проходити військову службу за отриманою спеціальністю. >ДЕТАЛЬНІШЕ


5 кроків до контрактної служби в ЗСУ

 Крок 1:

Завітайте до Кагарлицького районного військового комісаріату та більш детально дізнайтеся про військову службу у Збройних Силах України. Відвідай по можливості військову частину, яка зацікавила, дізнайтеся про майбутню службу та обрану спеціальність.

Якщо вас цікавлять питання щодо проходження військової служби, можливо два варіанти дій:

1) Зателефонувати або прибути в РВК;

2) Зателефонувати та домовитися про зустріч з відповідними фахівцями (Контакти Кагарлицького РВК)

В РВК існує можливість обрати майбутню спеціальність (що залежить не тільки від особистих переваг, але і від рівня освіти), а також за можливістю співпадання з професійним інтересом, – вірогідне місце служби. Для прикладу, проживаючим у Київській області, які бажають проходити службу на Київщині, але при цьому посад,  наближених до рівня освіти або спеціальності майбутнього контрактника немає – існує два варіанти – або ж зміна географічного пріоритету служби, або ж служба за бажаним місцем з проходженням перекваліфікації по необхідній спеціальності. В будь-якому випадку, вибір завжди залишається за вами. (Підготовка в навчальних центрах)

 Крок 2:

Надання документів, вивчення особистості.

Після попереднього вибору місця несення служби та посади необхідно подати до Кагарлицького військкомату заяву з проханням щодо прийняття  на військову службу за контрактом. У заяві зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові, дата народження та адреса проживання; найменування військової частини, у якій бажаєш проходити військову службу, на якій посаді та за якою спеціальністю;
 • інформація про цивільну та військову освіту, отримані спеціальності (професії), ВОС (військово-облікова спеціальність).

Окрім заяви, також до військового комісаріату подаються:

 1. автобіографія;
 2. службова характеристика (з місця роботи або навчання);
 3. копія трудової книжки (при наявності стажу роботи);
 4. копія паспорта громадянина України (сторінки з фотографіями та їх звороти, відмітка про одруження, місце реєстрації);
 5. копія довідки про присвоєння ідентифікаціного номеру;
 6. копія свідоцтва про народження;
 7. копії документів про освіту;
 8. копії документів про одруження, народження дітей (при наявності);
 9. довідка про склад сім’ї;
 10. довідка про відсутність судимості від органів МВС (як отримати);
 11. письмова згода на проведення спеціальної перевірки (у разі необхідності, пишеться в РВК);
 12. фотографії 9х12 – 2 шт., 3х4 – 6 шт. 

Після цього проводиться вивчення особистих якостей громадянина, що бажає вступити на контрактну службу, що включає в себе вивчення та аналіз автобіографічних документів, характеристик, документів про освіту та професійну підготовку, інформації про сімейний стан, стан здоров’я тощо. У процесі вивчення особистих якостей громадян обов’язково перевіряється інформація щодо притягнень особи до кримінальної відповідальності, перебування під слідством чи судом, на обліку в органах внутрішніх справ, психіатричних, туберкульозних, венеричних, наркологічних диспансерах та інших лікувально-профілактичних закладах.

Особи, заяви яких розглянуті та за результатами вивчення особистих якостей яких прийнято позитивне рішення, є кандидатами.

 Крок 3:

Проходження медичного обстеження, професійного та психологічного відбору.

Наступними етапами підготовки до підписання контакту є: 1) медичне обстеження; 2) професійний відбір, який включає результати вивчення особистих якостей, перевірку рівня фізичної підготовки та психологічний відбір.

Результати вивчення особистих якостей оцінюються за висновками аркуша вивчення особистих якостей кандидата. Оцінка рівня фізичної підготовки кандидатів здійснюється за віковою групою відповідно до вимог Настанови з фізичної підготовки і спорту у Збройних Силах України. Проведення психологічного відбору проводиться у повному обсязі існуючих методик тестування у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Посада, на яку кандидат погодився і на яку придатний за результатами проведеного відбору, заноситься до особової справи.

Запис в особовій справі є підставою для направлення кандидата на обрану посаду після закінчення навчання!

 Крок 4:

Підписання контракту, проходження курсу навчання за обраною спеціальністю в військових навчальних центрах.

Після вдалого проходження відповідних тестів і складання нормативів з фізичної підготовки, кандидати у визначений термін з особовою справою та приписом направляються начальником ОВК до військової частини. Звичайно, що якщо кандидат вже проходив строкову службу, то він може стати контрактником без навчання, але за умови, що спеціальність при проходженні строкової служби співпадає з обраною спеціальністю в ОВК. В іншому випадку кандидат направляється до навчального центру для підготовки за спеціальністю, на яку вони були відібрані, або погодились за результатами проведеного відбору.

Більш детально про терміни навчання, навчальні центри, напрямки підготовки і спеціальності: Підготовка в навчальних центрах.

Контракт з кандидатами з числа громадян підписується у день прибуття до військової частини з одночасним призначення на обрану в ОВК посаду, а також з присвоєнням первинного військового звання рядового складу.

 Крок 5:

Прибуття до обраного місця служби, проходження військової служби за отриманою спеціальністю.

Після підписання контракту та після проходження навчання і отримання спеціальності, в якості підготовленого військового необхідно прибути до обраної військової частини і приступити до виконання службових обов’язків

МЕТА ДОСЯГНУТА, ВИ — КОНТРАКТНИК!


Кожен солдат є важливою частинкою великого армійського механізму, і для його безвідмовного функціонування, необхідно, щоб кожна його частинка почувала себе комфортно, надійно, безпечно. У зв’язку з особливим характером військової служби, яка пов’язана із захистом Вітчизни, військовослужбовцям надаються визначені законом пільги, гарантії та компенсації, які не можуть бути скасовані чи призупинені без їх рівноцінної заміни. Взагалі система соціального захисту військовослужбовців базується на наступних чинниках:


Грошове забезпечення

контракт армія гроші

Важливим мотивом завжди був і є досить високий рівень матеріальної забезпеченості та соціального захисту військовослужбовців. При розробці принципів фінансування на утримання особового складу враховувалися й такі аспекти, як рівень заробітної платні в цивільному секторі, стимули укладання повторного контракту з точки зору ефективності/вартості, визначення об’єктивних критеріїв оцінки службової діяльності тощо. Сьогодні грошове забезпечення військовослужбовців – гнучка система, яка враховує не тільки тривалість служби та військове звання, а й ініціативу у службовій діяльності, професіоналізм, знання іноземних мов, службу в умовах, що пов’язані з підвищеним ризиком для життя. Загалом різниця в окладі при однаковій вислузі та посаді може сягати до 50%. Але військова служба – це можливість отримати не тільки високе грошове утримання чи надбавки до окладу, а й компенсацію за наймання житла, грошову допомогу, а також пенсійне забезпечення. Військовослужбовцям і членам їхніх сімей надаються пільги на медичне та інше обслуговування.

Грошове забезпечення військовослужбовця визначається займаною посадою, військовим званням, кваліфікацією, терміном та умовами проходження військової служби, відповідно чого нараховуються премії, які можуть і перевищувати посадові оклади. Воно складається з окладів грошового утримання та додаткових видів грошового забезпечення. Крім того:

– для вирішення соціально-побутових проблем один раз на рік надається матеріальна допомога .

– у разі відбуття в щорічну чергову відпустку виплачується грошова допомога на оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення;

– при переїзді до нового місця служби виплачується грошова допомога у розмірі 100% місячного грошового забезпечення та 50% на кожного члена сім’ї.

Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам.

Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб

 

Забезпечення житлом

жило для контрактників

Отримання власного житла – це основна, найбільш вагома перевага служби у Збройних Силах України за контрактом, адже це можливість у нелегкі економічні часи отримати службове, а у перспективі, після вислуги визначеної кількості років – і постійне житло. Хоча ситуація із забезпеченням усіх категорій військових житловими приміщеннями досить складна, позитивні тенденції у цьому питанні мають місце, що підтверджується низкою будівельних об’єктів, на яких постійно тривають роботи з будівлі якісного житла у всіх регіонах країни.

Наказ про затвердження Інструкції щодо організації надання житлової площі у гуртожитках Збройних Сил України.

Наказ про затвердження Положення про порядок оренди і оплати орендованого житла у Збройних Силах України.

Наказ про затвердження Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Збройних Сил України та членам їх сімей житлових приміщень.

Поставнова про затвердження Порядку кредитування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань.

Поставнова про грошову компенсацію військовослужбовцям за піднайом (найом) житла.

Поставнова про затвердження Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями.

Медичне забезпечення

 

Сьогодні в світлі сучасної нестабільності дуже важливо відчувати себе безпечно, захищеним і готовим до будь-яких, навіть не дуже приємних поворотів долі.

Збройні сили гарантують безкоштовне медичне обслуговування кожному військовому контрактнику, що включає в себе щорічні профілактичні огляди, безкоштовне лікування в госпіталі Міністерства оборони України та відновлення фізичних і моральних сил у відповідних військових санаторіях. Навіть якщо ваша служба проходить у місцях віддалених від спеціалізованих лікарень Збройні Сили України в змозі попіклуватися про ваше здоров’я та здоров’я вашої родини.

Закон України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту

Закон України Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист

Пенсійне забезпечення

Пенсійний вік очікує всіх людей, де б вони не працювали. Це той вік, коли держава згідно трудового стажу нараховує до отримання грошові виплати. І так хочеться, щоб вони були достойними, щоб стали реальною допомогою для життя. Тому поряд з безумовно важливими пільгами, що отримують військовослужбовці та члени їх сімей, не менш важливим є пенсійне забезпечення. Адже думати про спокійну та забезпечену старість треба починати ще змолоду.

Військова служба у Збройних Силах України надає своїм ветеранам:

1) безоплатне користування закладами охорони здоров’я Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади та військових формувань;

2) першочергове безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів;

3) першочергове медичне обстеження, диспансеризація та госпіталізація;

4) першочергове безоплатне зубопротезування, безоплатне забезпечення протезами та протезно-ортопедичними виробами;

5) переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням у санаторіях Міністерства оборони України й інших центральних органів виконавчої влади та військових формувань ветеранам військової служби та членам їх сімей з пільговою оплатою вартості путівок;

6) 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги), користування квартирним телефоном ветеранами військової служби, і членами їх сімей, які проживають разом з ними, в жилих будинках усіх форм власності в межах норм, передбачених законодавством, або 50-відсоткова знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

7) першочергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов. Позачергово забезпечуються житлом ветерани військової служби, які при звільненні з військової служби здали державним органам займане ними у військових містечках жиле приміщення та не були забезпечені іншим жилим приміщенням для постійного проживання та яким виповнилося 60 і більше років, а також сім’ям померлих ветеранів;

8) право на безоплатне отримання у власність займаного ними та членами їх сімей житла незалежно від розміру його загальної площі в будинках державного житлового фонду;

9) безоплатний проїзд і перевезення багажу ними та членами їх сімей при переїзді до вибраного місця постійного проживання після звільнення з військової служби в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України та міжнародними договорами України;

10) безоплатний проїзд у межах України один раз на рік залізничним транспортом у купейному вагоні швидкого чи пасажирського потягу або водним чи автомобільним транспортом міжміського сполучення для лікування та відпочинку у санаторіях та будинках відпочинку;

11) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах України;

12) право на першочергове придбання квитків на всі види транспорту;

13) використання чергової відпустки за місцем роботи у зручний для них час, а також отримання додаткової відпустки без збереження заробітної плати терміном до 14 календарних днів на рік;

14) право на щорічну відпустку повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві, в установі чи організації;

15) право переважного залишення на роботі, на яку вони були зараховані вперше після звільнення з військової служби, при скороченні чисельності або штату працівників;

16) переважне право на вступ до гаражних, садово-городніх, житлових та інших кооперативів.

Погодьтеся, в сучасному нестабільному і незахищеному світі це неабияка допомога як для самого військовослужбовця, так і для членів їх сімей!

Постанова про обчислення пенсії

Закон Про пенсійне забезпечення звільнених з військової служби

 Відпочинок

Мінімальна щорічна відпустка контрактника складає 30 днів і відповідає терміну відпусток для офіцерського складу. В подальшому, в залежності від вислуги років термін відпустки збільшується до 35 та 40 днів відпочинку. Разом з цим Міністерство оборони пропонує провести дні відпустки цікаво та корисно: відвідувати товариства мисливців та рибалок, займатися спортом чи відпочити разом з родиною у одному з чисельних військових санаторіїв, що є в будь-якому сприятливому для вашого здоров’я регіоні України.

Достойна робота для добробуту Вітчизни вимагає достойного відпочинку. Збройні Сили України здатні це Вам  забезпечити!

Санаторно-курортні заклади міністерства оборони України

Закон України Про відпустки

 

Інші переваги та бонуси

Після закінчення першого терміну контракту військовослужбовці за контрактом мають право на безкоштовне отримання заочно вищої освіти в ВУЗах, які включені в перелік щодо отримання вищої освіти;

військовослужбовці за контрактом мають більше шансів для подальшого проходження служби в елітних військових формуваннях (СБУ, ВМС, тощо);

військовослужбовці за контрактом проходячи військову службу, мають можливість прийняття участі у миротворчих операціях або інших заходах міжнародного військового співробітництва;

військовослужбовці за контрактом мають право на безкоштовне отримання нової спеціальності , навчаючись на курсах щодо перепідготовки військовослужбовців, які підлягають звільненню з лав Збройних Сил України;

мешканці з сільської місцевості або з місць з нерозвиненою інфраструктурою мають можливість знайти більш високооплачувану роботу ніж у місці мешкання батьків та отримати соціальні гарантії, якими користуються військовослужбовці та члени їх сімей;

військовослужбовці за контрактом мають право на отримання за рахунок держави спорідненої спеціальності, на якій можуть проходити службу у лавах Збройних Сил України, так і працювати по ній у цивільному житті.

Соціальна адаптація звільнених в запас військовослужбовців

Підтримувати звільнених та запланованих до звільнення з лав збройних сил військовослужбовців у їхньому переході від військового до цивільного життя – це важлива ланка діяльності будь-якого уряду розвиненої країни. Саме тому в Україні розроблено та впроваджено систему перепрофіліювання військовослужбовців, для їх легкої адаптації у громадському житті, переобучення їх цікавим престижним спеціальностям, попит на які високий в сучасному світі. Перенавчання проводиться за спеціальностями, на які з одного боку є попит на місцевих ринках праці а з іншого – популярні серед військовослужбовців. Серед них – наступні спеціальності: керівник в структурі малого бізнесу, основи малого бізнесу, менеджмент підприємницької діяльності, маркетинг та менеджмент на фірмі, управління персоналом, маркетинг, екологічний менеджмент, служба безпеки компанії, робота на керівних посадах у бізнесі, соціальна робота, основи роботи на фінансових ринках, менеджер туристичного бізнесу, агент з організації туристичного бізнесу, муніципальне управління. Військовослужбовці, які успішно пройшли перенавчання, отримують свідоцтво державного зразка та міжнародний сертифікат. На даний момент, понад 80% із них знаходять роботу впродовж трьох місяців по закінченню навчання.

Ресурсний та кар’єрний центр для звільнених в запас військовослужбовців

Курси перепідготовки військовослужбовців у рамках Державної програми адаптації військовослужбовців та осіб, звільнених у запас. Національний авіаційний Університет Інститут післядипломного навчання.

Задати питання

Ваше ім'я (обов'язково)

Ваш email (обов'язково, не публікуватиметься)

Тема

Ваше запитання

Даним Ви погоджуєтеся з тим, що інформація (в тому числі особисті дані), що була вказана Вами в запитанні, може бути розміщена на сайті при наданні відповіді.