Про Кагарлицький районний військовий комісаріат


Про Кагарлицький районний військовий комісаріат
(у відповідності до Постанови КМУ від 3 червня 2013 р. № 389)

Кагарлицький районний військовий комісаріат (військкомат)  є місцевим органами військового управління, що забезпечує виконання законодавства з питань військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації в особливий період людських і транспортних ресурсів на відповідній території.

Завдання та функції військового комісаріату

Завданням Кагарлицького РВК є проведення призову громадян на військову службу у мирний і воєнний час, проведення добору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, участь у доборі громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил, підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів, забезпечення соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори до Збройних Сил (далі – збори), ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів з числа військовослужбовців Збройних Сил (далі – пенсіонери) та членів їх сімей, участь у військово-патріотичному вихованні громадян, здійснення заходів з підготовки та ведення територіальної оборони, інших заходів з питань оборони відповідно до законодавства.

Кагарлицький районний військовий комісаріат відповідно до покладених на нього завдань:

 • бере участь разом з місцевими органами управління освітою у повсякденному керівництві допризовною підготовкою;
 • здійснює підготовку і виконують за сприянням місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування рішення призовних комісій про призов громадян на строкову військову службу, здійснює відправлення призовників до військових частин;
 • взаємодіє з місцевими держадміністраціями з питань проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби;
 • веде військовий облік призовників, військовозобов’язаних, у тому числі резервістів, а також облік громадян, які брали участь у бойових діях, та осіб, які стали інвалідами під час проходження військової служби;
 • співпрацює з місцевими держадміністраціями, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування з питань військового обліку військовозобов’язаних, у тому числі резервістів, а також призовників та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;
 • проводить рекламно-агітаційну, інформаційно-роз’яснювальну роботу, проводить добір та направлення громадян до військових частин для проходження військової служби за контрактом, а також для вступу до вищих військових навчальних закладів або вищих навчальних закладів, що мають військові навчальні підрозділи, надають командирам військових частин інформацію про військовозобов’язаних, які перебувають на обліку, з метою добору громадян для проходження служби у військовому резерві;
 • розробляє плани проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів, удосконалення системи оповіщення, збору та поставки зазначених мобілізаційних ресурсів на відповідній території;
 • веде на відповідній території облік підприємств, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань, а також облік людських і транспортних ресурсів, призначених для забезпечення потреб оборони держави;
 • здійснює контроль за проведенням на підприємствах роботи з ведення військового обліку військовозобов’язаних, у тому числі резервістів, а також призовників та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;
 • взаємодіє з підприємствами єдиної транспортної системи під час її підготовки і функціонування в особливий період;
 • взаємодіє з місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування та бере участь у здійсненні контролю за підготовкою підприємств до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) щодо забезпечення в особливий період потреб Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку, у тому числі з питань оповіщення та збору військовозобов’язаних, виділення необхідних споруд та об’єктів інфраструктури, утримання запасу матеріально-технічних ресурсів, постачання техніки на збірні пункти та у військові частини, розгортання спеціальних формувань, призначених для передачі до складу Збройних Сил та інших військових формувань, виконання інших завдань згідно з мобілізаційними планами;
 • бере в межах своїх повноважень участь у здійсненні контролю за виконанням мобілізаційних заходів в місцевих держадміністраціях, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах, виконують заходи, спрямовані на забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку у людських і транспортних ресурсах;
 • забезпечує згідно із законодавством соціальний і правовий захист військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, призваних на збори, ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів та членів їх сімей;
 • організовує роботу з вручення нагород громадянам, які перебувають у запасі та відставці; складають атестаційні матеріали для присвоєння первинних і чергових військових звань офіцерам запасу;
 • бере участь у роботі центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з увічнення пам’яті осіб, які загинули, померли від ран, контузій, каліцтва або захворювань, отриманих внаслідок бойових дій під час захисту Вітчизни та участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;
 • розглядає звернення військовослужбовців, працівників та членів їх сімей, а також громадян з питань, що належать до компетенції Кагарлицького військового комісаріату, а також веде прийом громадян, які звертаються із зазначених питань, видає необхідні довідки та інші документи;
 • веде облік осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах в запас або у відставку (далі – особи, звільнені з військової служби), які проживають на відповідній території, для оформлення документів, що додаються до пенсійної справи відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;
 • бере участь у роботі місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, військових частин та підприємств з військово-патріотичного виховання громадян України;
 • інформує місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування про стан призовної і мобілізаційної роботи та з інших питань, що належать до йогокомпетенції, і подає пропозиції щодо поліпшення такої роботи;
 • вивчає потребу у комплектуванні штатних посад військових комісаріатів військовослужбовцями і працівниками, вносить пропозиції щодо їх підготовки та підвищення кваліфікації, проводить кадрову роботу;
 • проводить моніторинг суспільно-політичної обстановки на відповідній території та налагодження цивільно-військових відносин;
 • виконує інші функції відповідно до законодавства.

Також на Кагарлицький районний військовий комісаріат виконує наступні функції:

 • здійснює приписку допризовників до призовних дільниць;
 • розподіляє призовників під час їх приписки до призовних дільниць і призову на строкову військову службу за видами (родами військ) Збройних Сил, іншими військовими формуваннями, Держспецтрансслужбою;
 • бере участь в організації та забезпеченні роботи районних (міських) призовних комісій, готує матеріали з питань відстрочки або звільнення громадян від призову на строкову військову службу на розгляд зазначених комісій;
 • сприяє призовним комісіям в організації проведення медичного огляду, обстеження та лікування призовників;
 • організовує з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів військово-лікарськими комісіями військовозобов’язаних і резервістів;
 • оформляє військовозобов’язаним відстрочки від призову під час мобілізації та в особливий період, які надаються в установленому порядку, а також ведуть їх спеціальний облік;
 • сприяє особам, звільненим з військової служби, і членам сімей померлих військовослужбовців у своєчасному огляді в медико-соціальних експертних комісіях, якщо їх право на пенсію, допомогу або пільги пов’язане з встановленням інвалідності;
 • готує документи, необхідні для виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовців Збройних Сил, а також військовозобов’язаних і резервістів, призваних на збори;
 • видає в установленому порядку особам, які перебувають у запасі або відставці, посвідчення та інші документи на передбачені законодавством пільги;
 • бере участь, (а у разі відсутності на відповідній території військових частин і гарнізонів) – організовує поховання військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, які померли (загинули) під час проходження відповідно військової служби або зборів, та згідно із законодавством інших осіб, які померли (загинули);
 • веде облік та повідомляє в установленому порядку сім’ям або родичам про смерть (загибель) військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, призваних на збори, і про тих, що пропали безвісти, а також потрапили в полон в особливий період;
 • бере участь у підготовці та виконанні заходів територіальної оборони.

Права та обов’язки військового комісара

Військовий комісар Кагарлицького РВК представляє інтереси Збройних Сил у відносинах з місцевими держадміністраціями, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами та громадянами на відповідній території.

Військовий комісар має право:

 • вносити на розгляд місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування питання про призов громадян на військову службу, добір кандидатів для вступу до вищих військових навчальних закладів або вищих навчальних закладів, що мають військові навчальні підрозділи, підготовку і проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів, соціальний і правовий захист військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, призваних на збори, ветеранів війни, пенсіонерів та членів їх сімей, про патріотично-виховну роботу серед населення;
 • здійснювати відповідно до своїх повноважень контроль за виконанням підприємствами вимог законодавства з питань оборони;
 • брати участь в межах своїх повноважень у проведенні перевірки технічного стану транспортних засобів підприємств та їх придатності до передачі Збройним Силам та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час;
 • розглядати у випадках, передбачених законодавством, справи про адміністративні порушення та накладати адміністративні стягнення;
 • видавати у межах своїх повноважень накази та розпорядження.

Військовий комісар керує службовою діяльністю Кагарлицького районного військового комісаріату.

Районний, міський військовий комісар, у тому числі такий, що очолює об’єднаний районний чи об’єднаний міський військовий комісаріат, безпосередньо підпорядковується обласному військовому комісару та є прямим начальником для військовослужбовців та працівників районного, об’єднаного районного, міського чи об’єднаного міського військового комісаріату.

Районний, міський військовий комісар, у тому числі такий, що очолює об’єднаний районний чи об’єднаний міський військовий комісаріат:

 • визначає обов’язки підлеглих йому військовослужбовців та працівників;
 • присвоює військове звання солдата (матроса) запасу одночасно з прийняттям на військовий облік особам, які не проходили військової служби або були позбавлені військових звань під час проходження військової служби та служби у військовому резерві чи за вироком суду.

Військовий комісар відповідає за:

 • стан обліково-призовної роботи;
 • мобілізаційну готовність військового комісаріату;
 • забезпечення охорони державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом, технічного захисту інформації та здійснення контролю за їх станом;
 • підготовку, виховання, військову та трудову дисципліну, морально-психологічний стан особового складу;
 • внутрішній порядок, стан і збереження озброєння, боєприпасів, військової техніки, пального і матеріальних засобів;
 • всебічне забезпечення військового комісаріату;
 • організацію роботи та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • проведення роботи із соціального і правового захисту підлеглих військовослужбовців та членів їх сімей, призваних на збори військовозобов’язаних і резервістів, ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів та членів їх сімей;
 • ефективне і цільове використання бюджетних коштів та майна, закріпленого за військовими комісаріатами;
 • своєчасне і повне виконання завдань, покладених на військові комісаріати.

Військовий комісар зобов’язаний:

 • забезпечувати виконання особовим складом військового комісаріату поставлених перед ним завдань;
 • організовувати:
  – взаємодію військового комісаріату з місцевими держадміністраціями, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також органами військового управління та військовими частинами, які розміщені на території відповідальності військового комісаріату;
  – участь разом з органами управління освітою у повсякденному керівництві допризовною підготовкою;
  – ведення персонально-якісного обліку військовозобов’язаних і призовників, обліку транспортних засобів, що підлягають передачі Збройним Силам та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час;
  – розроблення та уточнення плану проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів на відповідній території, а також разом з місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування розроблення та виконання плану заходів щодо утримання бази оповіщення, збору і поставки мобілізаційних ресурсів військового комісаріату в готовності до використання за призначенням;
  – проведення перевірок готовності підприємств до оповіщення та забезпечення явки громадян, що підлягають призову на військову службу під час мобілізації та у воєнний час, на пункти збору або у військові частини, перевірок стану бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час і виконання військово-транспортного обов’язку;
 • забезпечувати разом з місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування виконання плану проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів на відповідній території;
 • брати участь відповідно до своїх повноважень у виконанні на відповідній території заходів правового режиму воєнного стану;
 • здійснювати контроль за веденням військового обліку військовозобов’язаних та призовників, бронюванням військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час в місцевих держадміністраціях, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах;
 • керувати роботою військового комісаріату з організації забезпечення соціального і правового захисту осіб, звільнених з військової служби, і членів їх сімей, призначення зазначеним особам передбачених законодавством видів допомоги, надання компенсацій та інших виплат, а також з увічнення пам’яті загиблих (померлих) військовослужбовців Збройних Сил;
 • організовувати охорону будівель і приміщень військового комісаріату, а також виконання в межах своїх повноважень заходів щодо протидії диверсіям та терористичним актам;
 • здійснювати контроль за правомірністю видачі громадянам документів військового обліку, посвідчень та інших документів;
 • знати ділові та морально-психологічні якості підлеглих, здійснювати в межах своїх повноважень добір, розстановку і атестацію офіцерів, військовослужбовців сержантського (старшинського) складу та працівників відповідно до кваліфікаційних вимог, створювати кадровий резерв;
 • здійснювати заходи щодо підвищення кваліфікації військовослужбовців та працівників військових комісаріатів;
 • вживати заходів до запобігання порушенням під час використання майна, а також з відшкодування винними особами заподіяної шкоди в порядку, встановленому законодавством;
 • проводити аналіз стану мобілізаційної готовності та службової діяльності військового комісаріату, визначати заходи щодо їх вдосконалення;
 • забезпечувати:
  – виконання заходів щодо захисту державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом, технічного захисту інформації та створення умов для правильної організації режиму секретності, ведення секретного діловодства;
  – виконання правил пожежної безпеки, утримання і правильну експлуатацію будівель, приміщень і території, закріпленої за військовим комісаріатом;
  – надання звітності відповідно до наказів Міноборони, директив Міністра оборони, наказів та директив начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил;
  – виконання вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.