Що гарантує держава учасникам АТО


Триває звільнення в запас військовослужбовців, призваних на військову службу торік під час п’ятої хвилі мобілізації.

На допомогу бійцям фахівці Юридичного департаменту Міністерства оборони України надають інформацію щодо соціальних прав та гарантій учасників АТО

Проведення демобілізації

Після видання наказу командира (начальника) військової частини про звільнення військовослужбовець повинен здати посаду, про що видається наказ по стройовій частині. Потім проводиться розрахунок та виключення зі списків особового складу військової частини наказом по стройовій частині. Після цього його направляють на військовий облік до районного (міського) військового комісаріату за вибраним місцем проживання. В разі неможливості виключення зі списків особового складу військової частини з об’єктивних причин: перебування на лікуванні у закладах охорони здоров’я, у полоні тощо — виключають після повернення з лікування, полону тощо.

Військовослужбовцю видається на руки припис, у якому вказується найменування військового комісаріату, дата прибуття та вихідний номер відправлення особової справи.

Зауважимо, що особи, звільнені з військової служби, зобов’язані у п’ятиденний строк прибути до районних (міських) військових комісаріатів для взяття на військовий облік за місцем проживання.

 

Як отримати статус учасника бойових дій

Військовослужбовцям, які брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, згідно з  постановою КМУ від 20 серпня 2014 року № 413 (зі змінами) надається статус учасника бойових дій. Для цього командир військової частини у місячний строк після завершення особами виконання завдань АТО подає на розгляд комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій такі документи: оригінал довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України; витяги із наказів по стройовій частині про вибуття (прибуття) до військової частини після виконання завдань антитерористичної операції; витяги із наказів по стройовій частині першого заступника керівника Антитерористичного центру (командира сектору) про прибуття для виконання завдань антитерористичної операції та вибуття до місця постійної дислокації; копії посвідчень про відрядження (в разі їх наявності); копії документів про отримання поранень (в разі їх наявності); інформацію про осіб, яким надається статус учасника бойових дій; згоду на збір та обробку персональних даних; копію всіх сторінок паспорта громадянина України.

Звільнені учасники антитерористичної операції, які не отримали статус учасника бойових дій за час військової служби, документи подають особисто через комісії обласних військових комісаріатів та міського військового комісаріату міста Києва.

 

виплати військовослужбовцямЩо виплачують при звільненні

Військовослужбовцям, які підлягають звільненню, здійснюється виплата одноразової грошової допомоги при звільненні, в порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 р. №460, в розмірі 4 відсотків місячного грошового забезпечення, на яке має право військовослужбовець на день виключення зі списків військової частини, за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25 відсотків місячного грошового забезпечення.

У разі звільнення військовослужбовців з військової служби за службовою невідповідністю, у зв’язку з позбавленням військового звання, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, допомога не виплачується.

 

Виплати пораненим та інвалідам

Одноразову грошову допомогу у разі інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовцям, військовозобов’язаним та резервістам, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, а також у разі їх загибелі (смерті) їхнім родинам виплачують відповідно до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (із змінами) у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів від 25 грудня 2013 року № 975.

Розмір допомоги встановлюється на дату проходження МСЕК і залежить від розміру прожиткового мінімуму (на 1 липня 2016 року становить 1450 грн):

  • за поранення (контузію, травму, каліцтво) без встановлення інвалідності — від 5,07 до 30,45 тисяч гривень (залежно від відсотка втрати працездатності: 1% = 1015 гривень);
  • у разі встановлення інвалідності — залежно від групи та причинного зв’язку:

під час виконання обов’язків:

1 група — 250 прожиткових мінімумів — 362,5 тисячі гривень;

2 група — 200 прожиткових мінімумів — 290,0 тисячі гривень;

3 група — 150 прожиткових мінімумів — 217,50 тисячі гривень.

під час проходження військової служби:

1 група — 120 прожиткових мінімумів — 174,0 тисячі гривень;

2 група — 90 прожиткових мінімумів — 130,50 тисячі гривень;

3 група — 70 прожиткових мінімумів — 101,50 тисячі гривень.

Документи для виплати допомоги тим, хто проходить військову службу, оформлюються через фінансову службу військової частини (установи), звільненим — через обласні військові комісаріати.

Виплату одноразової допомоги провадять у порядку черговості відповідно до дати подання документів після отримання Міністерством оборони передбачених на це коштів.

 

Грошова допомога у разі укладання контракту

Якщо військовослужбовець, призваний по мобілізації на особливий період, виявить бажання укласти контракт на подальше проходження військової служби у ЗС України, він отримає одноразову грошову допомогу:

1) особи рядового складу — вісім мінімальних заробітних плат;

2) особи сержантського та старшинського складу — дев’ять мінімальних заробітних плат;

3) особи офіцерського складу — десять мінімальних заробітних плат.

 

компенсація за неотримане речове майноЗа неотримане речове майно — компенсація

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 178 «Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил (та інших формувань) грошової компенсації вартості за неотримане речове майно» у разі звільнення з військової служби особам офіцерського, старшинського, сержантського і рядового складу здійснюється виплата грошової компенсації за неотримане речове майно.

Грошова компенсація виплачується військовослужбовцям за місцем військової служби за їх рапортом на підставі наказу командира військової частини, відповідно до норм забезпечення. Речовою службою військової частини видається довідка про вартість речового майна, яке належить до видачі, виходячи із закупівельної вартості, розрахованої Міноборони станом на 1 січня поточного року. Оригінал довідки додається до відомості щодо виплати грошової компенсації.

 

Держава гарантує збереження робочого місця

За громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період на весь строк служби, зберігається місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності (стаття 119 Кодексу законів про працю України, стаття 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

Час перебування громадян України на військовій службі (зокрема в особливий період) зараховується до їхнього страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, стажу державної служби, стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах у порядку, який визначає Кабмін.

 

Перерахунок пенсії

Після звільнення зі служби здійснюється перерахунок пенсій з урахуванням додаткової вислуги років на день демобілізації. Якщо новий розмір пенсії буде нижчий за розмір, який отримували у мирний час, виплата здійснюється у розмірі, який був на день призову на службу у зв’язку з мобілізацією.

 

субсидія військовослужбовцямПорядок оформлення пільги на житлово-комунальні послуги

Перш за все необхідно звернутися до органу соціального захисту за місцем проживання для включення до реєстру пільговиків. При собі необхідно мати:

— копію посвідчення учасника бойових дій;

— копію паспорта;

— довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, довідки про склад сім’ї з ЖЕО та копії свідоцтв про народження неповнолітніх дітей.

За необхідності отримати довідку-дозвіл про оформлення пільги за фактичним місцем проживання.

Потім потрібно звернутися до постачальника відповідних послуг із заявою про оформлення пільги, квитанціями про сплату за послуги, показаннями лічильника та довідкою-дозволом про оформлення пільги.

 

Як отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг

Нині, коли тарифи на житлово-комунальні послуги доводять до рівня економічно обґрунтованих, Уряд розробив низку механізмів підтримки тих, хто потребує державної допомоги. Зокрема, спрощено порядок отримання житлових субсидій і зменшено кількість документів, потрібних для цього. Кабінет Міністрів виявив особливу турботу про родини військовослужбовців, які захищають Батьківщину в зоні АТО. І в прийнятому 23 вересня минулого року Урядом рішенні щодо внесення чергових змін до порядку призначення субсидій зокрема зазначено:

При призначенні субсидії особам, які беруть (брали) безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції, та/або членам їхніх сімей до сукупного доходу родини не враховують:

l отримані ними у період безпосередньої участі в антитерористичній операції грошове забезпечення та інші виплати і види соціальної допомоги, що виплачують працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового, начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам Міністерства внутрішніх справ, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, іншим працівникам утворених відповідно до закону військових формувань;

l отриману ними у період та/або після безпосередньої участі в антитерористичній операції благодійну допомогу незалежно від розміру та джерела походження.

Крім цього, до сукупного доходу родини не враховується допомога на поховання, одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.


Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *